Tel: 042-15 50 00, Öppettider Mån-Fre 08-17 info@bergalakarhus.se

Hälsosamma länkar

Vårdguidens sida om alkoholberoende
och Missbruk och beroende – Helsingborg stad
Bra sidor rörande alkohol för den som vill informera sig om ämnet och testa om man är i riskzonen.

Slutarökalinjen
Sida för den som vill försöka sluta röka. Företagsoberoende information.

Fördelar med att sluta röka
Bra sida för rökstopp och reklam för Nicorettes nikotinläkemedel.

Motivationsprogrammet Life Rewards
För den som fått Champix (Vareniklin) utskrivet av läkare för att sluta röka.

Antibiotika eller inte?
Blir man fortare frisk med antibiotika?