Tel: 042-15 50 00, Öppettider Mån-Fre 08-17 info@bergalakarhus.se

Distriktssköterska

Välkommen till Berga Läkarhus distriktssköterskemottagning.
Hos oss kan våra listade patienter få hjälp med:

  • Injektioner enligt läkarordination
  • Skötsel av PICC-line och subkutan venport
  • Suturtagning
  • Blodtryckskontroll och 24-timmars blodtrycksmätning
  • Såromläggningar
  • Katetervård
  • Nefrostomivård
  • Inkontinenshjälpmedel
  • Bedömning av hudproblem
  • Medicindelning enligt läkarordination

Alla besök hos distriktssköterska är gratis, men uteblivit besök debiteras med 300 kronor.

Vi har telefontid varje dag mellan kl 11.00-12.00 på telefon 042-16 62 57. Utöver denna tid hänvisar vi till 042-15 50 00.
OBS! Vår mottagning är baserad på i förtid bokade besök.

Sara Liljeqvist

Distriktssköterska