Tel: 042-15 50 00, Öppettider Mån-Fre 08-17 info@bergalakarhus.se

Arbetsterapeut

Välkommen till Berga Läkarhus arbetsterapeut.

Vår arbetsterapeut arbetar med barn, ungdomar, vuxna och äldre som har hälsobesvär som begränsar förmågan att delta i aktiviteter i det dagliga livet. Målet med behandlingen är att ta tillvara dina resurser och förmåga att leva så självständigt som möjligt.

Du är välkommen med remiss från läkare och du kan även själv ta kontakt med mig.

På Berga Läkarhus erbjuder vi arbetsterapeutisk bedömning, rehabilitering och ergonomisk rådgivning.

  • Träning av arm/hand efter skada,sjukdom eller operation
  • Utprovning och tillverkning av ortoser (stödförband) till händer
  • Aktivitetsbedömning/kartläggning av aktivitetsförmåga och aktivitetsbalans
  • Minnesbedömning/demensutredning ( efter läkarremiss)
  • Ordination av kognitiva hjälpmedel för barn och ungdomar under 20 år
  • Ordination av elrullstol/drivaggregat till manuell rullstol tillsammans med din läkare, samt efterföljande körträning.

Vid behov av övriga hjälpmedel i hemmet hänvisas till Helsingborgs kontaktcenter tfn 042-10 50 00 för kontakt med Helsingborgs stads arbetsterapeut.

Välkommen!

Anette Warming

Arbetsterapeut

042-16 62 67
anette.warming@bergalakarhus.se