Tel: 042-15 50 00, Öppettider Mån-Fre 08-17 info@bergalakarhus.se

Vårt miljöarbete

Miljöns betydelse för hälsa och välmående är stor och det är därför för oss en självklarhet att vi i vår verksamhet arbetar på ett miljöfrämjande sätt.
Vår miljöpolicy har fokus på inköp och arbetsmetoder i syfte att minska miljöpåverkan.

Miljöpolicy

Vårt fokus när det gäller miljö är att göra miljömedvetna val vid inköp av varor och livsmedel samt när vi transporterar oss både i och utanför arbetet. Vi lägger även stort fokus på att minska antibiotikaförskrivningen enligt STRAMAS riktlinjer.

Vi åtar oss att följa lagar och andra krav, förebygga förorening, skydda miljön, förebygga ohälsa och olycksfall samt ständigt vidareutveckla vårt ledningssystem i syfte att åstadkomma förbättringar.