Tel: 042-15 50 00, Öppettider Mån-Fre 08-17 info@bergalakarhus.se

BVC´s Basprogram

Barnets ålder | Kontakter | Speciella åtgärder

1 -2 veckor Hembesök av BVC-sköterska Inskrivning och vägning
2-6 veckor Besök hos BVC-sköterska enl. överenskommelse Vägning, mätning m.m.
6-8 veckor Läkarbesök
2 månader Mammasamtal hos BVC-sköterska
3 månader Besök hos BVC-sköterska Vaccination
4 månader Besök hos BVC-sköterska
5 månader Besök hos BVC-sköterska Vaccination
6 månader Läkarbesök Utvecklingsbedömning
8 månader Besök hos BVC-sköterska Utvecklingsbedömning
10 månader Läkarbesök Utvecklingsbedömning
12 månader Besök hos BVC-sköterska Vaccination
1 ½ år Läkarbesök Vaccination
2 ½ år Besök hos BVC-sköterska Språkutveckling,Talet
4 år Besök hos BVC-sköterska Utvecklingsbedömning
5 ½ år Besök hos BVC-sköterska Vaccination

 

Vaccination vid 3, 5 och 12 månader:

Kikhosta, polio, stelkramp, difteri, haemophilus influenzae typ B, pneumococcbakterier.

 

Vaccination vid 1 ½ år:

Mässling, påssjuka och röda hund.

 

Vaccination vid 5 ½ år:

Kikhosta, polio, stelkramp och difteri.

 

Vaccination utanför basprogrammet

Rotarix vaccin mot svår magsjuka. Ges mellan 6 v och 24 v. Kostnad 650 kr/vaccination. Ges 2 ggr med 4 veckors mellanrum.